All articles in Uncategorized

อายุเยอะแล้ว ดัดฟัน ได้หรือไม่ แตกต่างกับการจัดฟันตอนเด็กอย่างไร

อายุเยอะแล้ว ดัดฟัน ได้หรือไม่ แตกต่างกับการจัดฟันตอนเด็กอย่างไร การจัดฟันเป็นวิธีทางทันตกรรมที่มักนิยมทำในวัยเด็ก เพราะเป็นช่วงที่ฟันแท้ขึ้นครบและขากรรไกรเจริญเติบโตเต็มที่ อีกทั้งยังใช้เวลาน้อยพร้อมกับการเคลื่อนของฟันก็สามารถทำได้ง่าย แต่หากมีความจำเป็นจะต้องจัดฟันในช่วงอายุเยอะๆ ปัจจุบันนี้มีคำตอบที่แน่ชัดแล้วว่าสามารถทำได้ทุกช่วงอายุ และคนอายุเยอะก็เริ่มมาใช้บริการจัดฟันในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย