“ธ.อ.ส.”เจ๋งคว้ารางวัลคุณธรรม-โปร่งใสหน่วยงานรัฐ

ป.ป.ช.ประกาศให้ธ.อ.ส.ได้รับคะแนนสูงสุดของหน่วยงานรัฐ ด้านคุณธรรม-โปร่งใสในการทำงาน ฝั่งผู้บริหาร-พนักงานเดินหน้าประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธ.อ.ส. เข้ารับรางวัล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560 (ITA Awards)  จากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล.

ป.ป.ช.ประกาศให้ธ.อ.ส.ได้รับคะแนนสูงสุดของหน่วยงานรัฐ ด้านคุณธรรม-โปร่งใสในการทำงาน ฝั่งผู้บริหาร-พนักงานเดินหน้าประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธ.อ.ส. เข้ารับรางวัล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560 (ITA Awards)  จากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศให้ ธอส. ได้รับคะแนนสูงสุด อันดับ 1 ที่ 97.97 คะแนน  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2560 สูงสุดในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจพร้อมกันนี้ ภายในงานผู้บริหาร และพนักงานธนาคารได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตด้วย

ขอบคุณ เดลินิวส์

This article was written by admin