การแสดงออกที่ไม่ถูกยับยั้งความรักชาติของชาวฮินดู

กระตือรือร้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและกลุ่มศาสนาฮินดูได้นำไปสู่สิ่งที่หลายคนเรียกความวิตกกังวลมากขึ้นในความสัมพันธ์ทางสังคม ข้อจำกัดในการขายและฆ่าวัว ถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์โดยชาวฮินดูส่วนใหญ่ ได้นำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มากกว่า 20 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่เลี้ยงโค การแสดงออกที่ไม่ถูกยับยั้งความรักชาติของชาวฮินดูในกล้ามเนื้อก็มีส่วนทำให้ความตึงเครียดทางศาสนา การฟื้นฟูความต้องการของชาวฮินดูบางกลุ่มในการสร้างวัดที่กรุงอโยธยาผ่านคำสั่งของผู้บริหารโดยไม่คำนึงถึงการดำเนินคดีในศาลฎีกาเป็นสิ่งที่เห็นได้จากความพยายามใหม่ ๆ ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในแนวศาสนาก่อนการเลือกตั้งสำคัญในปี 2562 เมื่อไม่นานมานี้ศาลเดียวกันปฏิเสธการพิจารณาคดีเร่งด่วนในข้อร้องเรียนทางแพ่ง “เรามีความสำคัญอื่น ๆ ” หัวหน้าผู้พิพากษา Ranjan Gogoi กล่าวเพิ่มว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้า

กระตือรือร้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและกลุ่มศาสนาฮินดูได้นำไปสู่สิ่งที่หลายคนเรียกความวิตกกังวลมากขึ้นในความสัมพันธ์ทางสังคม ข้อจำกัดในการขายและฆ่าวัว ถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์โดยชาวฮินดูส่วนใหญ่ ได้นำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มากกว่า 20 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่เลี้ยงโค การแสดงออกที่ไม่ถูกยับยั้งความรักชาติของชาวฮินดูในกล้ามเนื้อก็มีส่วนทำให้ความตึงเครียดทางศาสนา

การฟื้นฟูความต้องการของชาวฮินดูบางกลุ่มในการสร้างวัดที่กรุงอโยธยาผ่านคำสั่งของผู้บริหารโดยไม่คำนึงถึงการดำเนินคดีในศาลฎีกาเป็นสิ่งที่เห็นได้จากความพยายามใหม่ ๆ ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในแนวศาสนาก่อนการเลือกตั้งสำคัญในปี 2562 เมื่อไม่นานมานี้ศาลเดียวกันปฏิเสธการพิจารณาคดีเร่งด่วนในข้อร้องเรียนทางแพ่ง “เรามีความสำคัญอื่น ๆ ” หัวหน้าผู้พิพากษา Ranjan Gogoi กล่าวเพิ่มว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้า

This article was written by admin